آدرس کارخانه

کرج – خرمدشت – میثم 3 – نیلوفر 11 – پلاک 3

تلفن دفتر فروش تهران :

09123495187

         02188332722

         02126214729 

فکس :

02189772722

ایمیل :

decomod.com@gmail.com

به ما ایمیل بفرستید