صفحه پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات متداولچند نوع پارتیشن داریم؟
1 پاسخ
amir-sa عضو سایت 11 ماه قبل

همانطور که قبلا توضیح دادیم پارتیشن را میتوان به انواع مختلفی تقسیم بندی کرد . که برای شناختن و دسته بندی بهتر بهتر از لحاظ نوع و جنس طبقه بندی و شناسایی شوند .
پارتیشن از لحاظ ظاهر و کاربرد به پارتیشن تک جداره و دوجداره تقسیم میشود . ولی خود همین پارتیشن دو نوع دارد . پارتیشن تک جداره و پارتیشن دوجداره . پس حالا میتوان گفت
پارتیشن تکجداره کوتاه – پارتیشن تک جداره بلند
پارتیشن دوجداره کوتاه – پارتیشن دو جداره بلند 
در قسمتهای بعدی به مقایسه این مدل از پارتیشنها خواهیم پرداخت